Hoppa till huvudinnehåll

Konsulträtt, konsultavtal och ABK 09

Grundkurs, heldag

DENNA KURS LANSERAS UNDER HT 2019

Denna kurs ger dig en grundläggande introduktion till konsulträtten och konsultavtalet som avtalstyp – med särskilt fokus på byggprocessens avtal och avtalskedjor och ABK 09, men även med en utblick mot konsultavtalet  i ett större sammanhang.

Inom bygg- och fastighetsbranschen sker upphandling av ett stort antal konsulttjänster. För merparten av konsultuppdragen åberopas standardavtalet ABK 09, medan vissa typer av konsultuppdrag upphandlas även med avtal helt fristående från ABK 09 och andra standardavtal.

Det kan ibland vara svårt att skilja juridiken kring tekniska och andra konsulter från entreprenadrätten, med följden att frågor som uppkommer på grund av ett konsultavtal angrips på exakt samma sätt som man hade gjort om frågan hade avsett ett entreprenadavtal, exempelvis vad gäller bestämmandet av uppdragets omfattning och vad som utgör fel i uppdraget. Det finns likheter mellan konsultavtal och entreprenadavtal men även stora skillnader.

I ABK 09 kommer ett antal principer till uttryck som gäller generellt inom konsulträtten, bland annat ett felansvar som bygger på en så kallad omsorgsplikt och att den primära sanktionen är skadestånd vid vårdslöshet. Mot bakgrund av att ABK 09 primärt upprättats för olika typer av projekteringsuppdrag innehåller det samtidigt särregleringar, till exempel en skyldighet för konsulten att avhjälpa fel i handlingarna. I förordet till ABK 09 uttrycks även att bestämmelserna kan användas för upphandling av andra typer av konsulttjänster, exempelvis projekt- och byggledning och besiktning. Någon närmare vägledning om vilka anpassningar som då bör göras lämnas dock inte.

Som deltagare i kursen får du grundläggande kunskap om konsultavtalet i ett större sammanhang, samt standardavtalet ABK 09 med fördjupning i några utvalda delar – bland annat uppdragets omfattning, felansvar och skadestånd, ändring av uppdrag - inklusive en introduktion till olika variationer av avtal baserade på ABK 09 – projektering, utredningar/undersökningar, projektledning med mer.

Vem bör gå kursen?

Verksamma inom entreprenad- och fastighetsbranschen som kommer i kontakt med konsultavtal, bland annat projektutvecklare, projekt- och byggledare, inköpare, projekteringsledare, platschefer, tekniska konsulter, arkitekter med fler.

Förkunskaper

Grundkurs, dock bör du som deltagare inte vara helt obekant med ABK 09.

Format & pris

Heldag, 4500 kr ex moms. I priset ingår kurslitteratur samt måltider och fika.

Är ni en större grupp som vill gå denna kurs rekommenderar vi att ni hör av er till oss och bokar in en företagskurs.

Kontakt

Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta AGs kurskoordinator Kristin Elliott via kurs@agadvokat.se