Hoppa till huvudinnehåll

Grundkurs i entreprenadrätt (AB 04 & ABT 06)

Grundkurs, heldag

De ekonomiska marginalerna i byggprojekten i Sverige är små och tiderna i projekten är ofta pressade. Det ställer krav på byggbranschens aktörer att känna till vilka rättigheter och skyldigheter som gäller enligt AB 04 och ABT 06. När har exempelvis en entreprenör rätt att kräva ersättning utöver kontraktssumman och när har beställaren rätt att kräva vite av entreprenören för förseningar i projektet?

    

Kursen inleds med genomgång av grundläggande regler kring hur ett avtal träffas och hur AB 04 eller ABT 06 blir tillämpligt i en avtalsrelation. Begreppen generalentreprenad och delad entreprenad reds ut. Därefter övergår kursen till att behandla bestämmelserna i AB 04 och ABT 06.

En större del av kursens innehåll tar sikte på hur omfattningen av entreprenörens kontraktsåtagande ska bestämmas, begreppen beställda och likställda ÄTA-arbeten och hur sådana arbeten ska hanteras av beställaren och entreprenören under entreprenadtiden.

Kursen behandlar också under vilka förutsättningar som entreprenören har rätt till tidsförlängning respektive när beställaren har rätt att kräva förseningsvite av entreprenören. Avslutningsvis går vi igenom entreprenörens ansvar för fel och när beställaren har rätt att hålla inne betalning.

Syftet med kursen är ökad kunskap om beställarens och entreprenörens rättigheter och skyldigheter enligt AB 04 och ABT 06, vilket enligt vår erfarenhet leder till att rättsförluster kan undvikas. Under kursens gång kommer föreläsarna utgå från verkliga fall och deltagarna uppmuntras att ställa frågor för att kursen ska bli interaktiv.

Vem bör gå kursen?

Kursen är anpassad för entreprenörer och beställare som verkar inom bygg-, installations- och anläggningssektorn; den rekommenderas särskilt till dig som är platschef, arbetsledare, projekt- och byggledare samt till övrig ledande personal inom organisationen.

Förkunskaper

Grundkurs, inga särskilda förkunskaper krävs.

Format & pris

Heldag, 4500 kr ex moms. I priset ingår kurslitteratur samt måltider och fika.

Är ni en större grupp som vill gå denna kurs rekommenderar vi att ni hör av er till oss och bokar in en företagskurs.

Kontakt

Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta AGs kurskoordinator Kristin Elliott via kurs@agadvokat.se