Hoppa till huvudinnehåll

Entreprenadjuridik för mark- och anläggningsbranschen

Specialinriktad kurs, heldag

Entreprenadjuridiken i allmänhet anses ofta vara komplicerad och snårig. Även den som är väl insatt kan – på grund av en uppskruvad produktionstakt där snabba beslut ofta måste tas – i praktiken få svårt att efterkomma reglerna, exempelvis kring skriftliga aviseringar och kraven på att dokumentera kostnaderna. Denna specialinriktade kurs riktad till mark- och anläggningsbranschen introducerar juridiken som styr markentreprenader baserade på MER.  

    

För de som arbetar i mark- och anläggningsentreprenader är situationen än mer komplex. I dessa entreprenader regleras vanligtvis ersättningen av ett s.k. mängdkontrakt baserat på mängdförteckningar som ansluter till MER Anläggning, vilket innebär att ett eget avtalssystem gäller parallellt med byggbranschens standardavtal AB 04 (utförandeentreprenader) och ABT 06 (totalentreprenader). Vad som ingår i entreprenörens åtagande styrs då både av AB 04 alternativt ABT 06 och det särskilda avtalssystemet baserat framförallt på MER Anläggning. 

Dessa avtalssystem kompletterar alltså varandra, men ibland uppkommer också tillämpningsproblem rörande hur avtalssystemen förhåller sig till varandra, exempelvis när arbeten saknas i mängdförteckningen samtidigt som de går att utläsa av ritningar eller beskrivningar, vid hinder och förlängd etablering och andra liknande situationer. Vår erfarenhet är att frågor i anledning av olika produktionsstörningar uppkommer särskilt ofta i mark- och anläggningsentreprenader, där det är vanligt att entreprenörens anbud har lämnats baserat på ett förfrågningsunderlag med ofullständiga undersökningar av den fastighet där arbetena ska utföras.

Kursen syftar till att lättfattligt beskriva juridiken som styr markentreprenader baserade på MER. Vi går igenom de olika reglerna, såväl i AB 04 som ABT 06 som i MER Anläggning och AMA Anläggning, och knyter dessa till några vanliga situationer som vi vet ofta leder till störningar och merkostnader. Som deltagare kan du bidra med frågor och exempel från din egen arbetssituation.

Vem bör gå kursen?

Du som arbetar inom bygg- och anläggningssektorn och kommer i kontakt med frågor som har med störningar och ersättningsfrågor vid mängdkontrakt att göra, t ex. platschefer, arbetsledare, projektledare och övrig ledande personal.

Förkunskaper

Specialinriktad kurs

Format & pris

Heldag, 4500 kr ex moms. I priset ingår kurslitteratur samt måltider och fika.

Är ni en större grupp som vill gå denna kurs rekommenderar vi att ni hör av er till oss och bokar in en företagskurs.

Kontakt

Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta AGs kurskoordinator Kristin Elliott via kurs@agadvokat.se