Hoppa till huvudinnehåll

Fastighet

AG Advokat arbetar uteslutande med fastighets- och byggbranschens juridik samt med svensk basindustri som skogsindustrin, gruvverksamhet och energibranschen och övriga anknutna områden som infrastrukturprojekt. Vår tydliga inriktning innebär en stor kunskaps- och erfarenhetsbas bland våra medarbetare och en omfattande branschnärvaro.

Vi biträder regelbundet fastighetsmarknadens samtliga aktörer i de frågor som uppkommer i deras verksamhet, från tidiga skeden - med markförvärv, detaljplaner, bygglov, fastighetsbildningsfrågor - över byggnation - med entreprenadupphandling och genomförande av entreprenader - till transaktioner och finansiering i olika skeden av fastighetens ägande och förvaltning.

Vi strävar efter att bygga starka kundrelationer baserade på långsiktigt samarbete. Genom att vi lär känna kundens affär blir vi en bättre rådgivare.

Kontaktpersoner
Håkan Bjerle
Efternamn
Bjerle
Email
hakan.bjerle@agadvokat.se
Johan Gadd
Efternamn
Gadd
Email
johan.gadd@agadvokat.se
Ola Ihse
Efternamn
Ihse
Email
ola.ihse@agadvokat.se
Johan Lindberg
Efternamn
Lindberg
Email
johan.lindberg@agadvokat.se
Anders Skägg
Efternamn
Skägg
Email
anders.skagg@agadvokat.se
Rickard Zamuhl
Efternamn
Zamuhl
Email
rickard.zamuhl@agadvokat.se