Hoppa till huvudinnehåll

Niclas Tidare

Efternamn
Tidare
Biträdande jurist
Fastighet
Kommersiell hyra
Tvistelösning och process
  • Fil. kand. Rättsvetenskap, Luleå tekniska universitet 2012
  • Jur. kand. Uppsala universitet 2014
  • Överförmyndarmyndigheten, Sala 2014-2015
  • Västmanlands tingsrätt 2015-2017
  • Anställd sedan 2017