Hoppa till huvudinnehåll

Tvistelösning och process

Många av AG Advokats jurister har en mycket gedigen domstolserfarenhet och vi driver i betydande omfattning mål inför både domstolar och skiljenämnder.

I nära samarbete med klienten utarbetas strategier för processernas genomförande, något som ofta är avgörande för uppnående av önskat resultat. Våra jurister anlitas även som skiljemän i tvister inom sitt specialistområde.

Kontaktpersoner
Viktoria Edelman
Efternamn
Edelman
Email
viktoria.edelman@agadvokat.se
Liselott Fröstad
Efternamn
Fröstad
Email
liselott.frostad@agadvokat.se
P-G Jönsson
Efternamn
Jönsson
Email
pgj@agadvokat.se
Bo Nordberg
Efternamn
Nordberg
Email
bo.nordberg@agadvokat.se
Johan Rosén
Efternamn
Rosén
Email
johan.rosen@agadvokat.se
Johan Wingmark
Efternamn
Wingmark
Email
johan.wingmark@agadvokat.se